Nowa Umowa – nowy portfel – B2B

Podpisaliśmy kolejną umowę o współpracę i został nam przekazany portfel celem sprzedaży:

  • rynek pierwotny
  • B2B
  • 3 szt.
  • 700.000 zł.
  • sprawy po bezskutecznych egzekucjach

Zainteresowanych Biz-On zaprasza.