Pośrednictwo w sprzedaży portfeli wierzytelności - BizOn | Windykacja egzekucyjna a sądowa
1308
post-template-default,single,single-post,postid-1308,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Windykacja egzekucyjna a sądowa

Windykacja egzekucyjna a sądowa

Często skuteczne odzyskanie należności od dłużnika wymaga zaangażowania profesjonalistów. Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest w przypadkach, gdy wszelkie polubowne metody zawodzą – osoba zobowiązana nie chce negocjować oraz notorycznie odracza termin spłaty. Warto wiedzieć, jak wygląda proces upominawczy, egzekucyjny oraz windykacji sądowej i czym różnią się te pojęcia.

Windykacja sądowa – etap, który jest następstwem braku rezultatów polubownego odzyskiwania długów

Nie zawsze praktyki polubowne są skuteczne i pozwalają na szybkie odzyskanie należności. W przypadku, gdy dłużnik z różnych względów nie chce dopełnić zobowiązań w sposób ugodowy, uruchamiana jest procedura upominawcza oraz wszczynana jest windykacja sądowa. Polega ono na skierowaniu pozwu w sposób szybki, za pośrednictwem instytucji elektronicznego postępowania upominawczego.

Takie działanie zdecydowanie przyspiesza odzyskanie długu, bowiem wiąże się z uzyskaniem tytułu wykonawczego. Na mocy działań angażowany jest komornik, który przeprowadza odzyskanie należności z majątku osoby zobowiązanej.

Egzekucja komornicza, która jest wszczynana w drodze windykacji sądowej

Dłużnik na mocy decyzji jest bezwzględnie zobligowany do uregulowania zobowiązań wobec wierzyciela. Procedura prowadzona przez komornika ma na celu odzyskanie należnych wierzycielowi świadczeń. Równowartość zadłużenia może być pozyskana w postępowaniu egzekucyjnym z wynagrodzenia, ruchomości oraz nieruchomości.

Różnice pomiędzy windykacją sądową, procesem upominawczym oraz egzekucyjnym

Odzyskiwanie należności względem wierzyciela może być dochodzone drogą sądową na mocy pozwu wniesionego drogą elektronicznego postępowania upominawczego, którego konsekwencją jest wydanie nakazu zapłaty. Dłużnik może wnieść sprzeciw wobec decyzji windykacyjnej. Jeśli zobowiązania nie zostaną uregulowane na mocy upomnienia czy w końcu nakazu, kolejnym etapem jest postępowanie egzekucyjne. Są to więc oddzielne instytucje prawa, które mogą, ale nie muszą występować kolejno w każdej ze spraw.